Om Veteran Cafe Mors

Vi er en selvstændig gruppe af frivillige veteraner og pårørende til tidligere og nuværende udsendte personer i international tjeneste, som mødes over en kop kaffe og snakker om løst og fast, herunder også om de ting, som kan være svære at snakke med udenforstående om.

Har du brug for at snakke med ligesindede om dine oplevelser, så lytter vi gerne og kan eventuelt rådgive dig om, hvordan du kan komme videre med dit liv og evt. mulige problemer.

Vi udarbejder ikke protokoller over hvem der kommer til vore møder eller aktiviteter. Ligesom vi heller ikke videregiver oplysninger om hvilke problem er du eventuelt går og tumler med.

Vi tilbyder dog at hjælpe med kontakten, såfremt du ønsker kontakt til sagsbehandler, forsvarets psykologtjeneste eller andre instanser der evt. kan hjælpe dig videre. Ligesom vi gerne tilbyder at være bisidder, såfremt du har et ønske om en sådan, hvis du skal have hjælp eller kontakt til det offentlige system.